Οι δύο πόλοι στην σκέψη τού Νίκου Καζαντζάκη και η υπέρβασή τους. Μέρος Α!